Szyny zgrzewane

rozmiar, gatunek

49E1     R260

60E1     R260

60E2     R260

54E1     R260

49E1     R350H

60E1     R350HT

Szyny normalnotorowe i tramwajowe

rozmiar, gatunek

49E1   R260/R350HT

60E1 R260/R350HT

54E1 R260/R350HT

60E2 R260/R350HT

Szyny dźwigowe

rozmiar

A45

A55

A65/SD65

A75/SD75

A100/SD100

A120

A150

Szyny podsuwnicowe

rozmiar

SP100

SP120

Kształtowniki na rozjazdy kolejowe

rozmiar,                  gatunek

49E1A3           R260

60E1A6           R260/R320 Cr

60E1A1 (Zu1-60)     R260/R350 HT

60E1F1           R260

49E1F1           R260

33C1                       R260

73C1                       R260

Szyny wąskotorowe i pośrednie

rozmiar, gatunek

S10     R0550

S14     R0550

S18     ST6, 700

S20     700

S24     700

S30     167 – 255 HB

S30     700, 900A 

ASCE 60  700, 900A 

S39

80A

Grodzice 

Obudowy górnicze